Home

Gast

Klik om in te loggen

Guest's Head
Laden..

play.nootjescraft.nl

klik om te kopiëren

Discord Server

klik om mee te doen

Laden..

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (Terms of Service)

1. Je bent 18 jaar of ouder of je hebt toestemming van je ouders/verzorger.

2. Je bent eigenaar van de rekening waarmee je betaald.

3. Je zult geen betalingen terugboeken, betwisten of terugdraaien. Ook opent u geen Dispute of vraagt u om een Chargeback.

4. Je maakt geen misbruik van je immateriële goederen, en verkoopt/geeft dit niet aan derde.

5. We hebben het recht elk account te verbannen/blokkeren als wij daar noodzaak voor zien.

6. Je gaat akkoord met deze voorwaarden door een aankoop te plaatsen op winkel.nootjescraft.nl en of via een ticket met tikkie NO REFUNDS WILL BE GRANTED

7. Wij hebben het recht om deze voorwaarden altijd aan te passen/te updaten zonder dit te hoeven melden aan de gebruikers.


1: Uw gegevens
Wij leveren uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet uit aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de website en de server te laten functioneren. We slaan uw IP adres en andere informatie zoals die van PayPal op indien nodig. Indien dit niet gewenst is, kunt u een contact opnemen via info@nootjescraft.nl, wij verwijderen dan uw account en/of uw gegevens. Wij slaan ieder IP op zodat wij indien nodig de speler kunnen IP-bannen of een aankoop kunnen natrekken.

2: Aankopen op Nootjescraft
Aankopen zijn niet terug te draaien, eenmaal iets gekocht is de aankoop definitief. Een rank en/of andere vorm van beloning kan worden verwijderd indien wij daar noodzaak toe zien zonder een restitutie te geven. We kunnen de Items en Ranks altijd aanpassen zoals we zelf willen of compleet weghalen. Indien er sprake is van een ontzegging tot de server voor een (on)bepaalde tijd is het niet mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Gekochte goederen blijven uw eigendom, evenals bij een permanente ontzegging tot de server. Na aankoop is het niet mogelijk deze betaling ongedaan te maken & mochten de eigenaren overeenkomen tot een refund, wordt toegang van de server / discord ontnomen. Tevens zal er een 60% worden ingehouden op het bedrag van de refund na 1 maand.

3: Gebruik van onze diensten
Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van de door ons geleverde diensten. Indien u problemen heeft met de inrichting van onze diensten (Discord, Minecraft, Website) kunt u contact opnemen. Mail naar  info@nootjescraft.nl om contact op te nemen. Bij sporen van frauduleus handelen houden wij het recht u de toegang tot al onze diensten te ontzeggen zonder enige schadevergoeding. Indien er kosten ontstaan naar aanleiding van uw handelen zullen deze kosten op u verhaald worden.

4: Wijzigen van Software
We behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, elke rangprijs die is uiteengezet te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om de inhoud van een specifieke rang te wijzigen – de voordelen van een bepaalde rang kunnen veranderen, en u hebt geen recht op de oude rangvoordelen als we deze wijzigen. U kunt er zeker van zijn dat geen rangvoordeel, of enig ander item in de winkel, zal worden gewijzigd zonder een geldige, server-balancerende reden.


5: Juridische Stappen
U stemt ermee in om het personeel, de eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen die verband houden met het personeel van deze servers schadeloos te stellen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in om geen enkele rechtszaak of andere juridische uitdaging tegen het serverpersoneel aan te spannen om welke reden dan ook, ongeacht of deze verband houdt met uw aankoop of niet.

6: Diensten
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en alle geleverde diensten of inhoud op eigen risico beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt geleverd. Het wordt u aangeboden zoals het is en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook geeft en dat het gebruik van dergelijk advies of andere informatie uitsluitend op eigen risico is en zonder onze aansprakelijkheid van welke aard dan ook. In sommige rechtsgebieden zijn afwijzingen van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan en de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet alleen op u van toepassing als deze betrekking heeft op impliciete garanties.

7: Immaterieel verlies
U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies ( zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

8: Betrekking van het Pakket
Het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst, de kosten om vervangende goederen en/of diensten te verkrijgen die voortvloeien uit een transactie die via de dienst is aangegaan, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw gegevensoverdracht , verklaringen of gedrag van een derde partij over de dienst, of enige andere kwestie met betrekking tot de dienst. Houd er rekening mee dat door de voorwaarden in het document te accepteren, u ook afstand doet van uw recht om enige actie te ondernemen, wettelijk of anderszins, tegen iemand of iets met betrekking tot het personeel, management, beheerders, leden, eigenaren of hosts van deze server. U erkent bovendien dat als enig deel van dit document op enigerlei wijze ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, alle delen die niet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, als volledig geldig en bindend worden beschouwd.

9: Ontzegging
Alle medewerkers, eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen die verband houden met deze servers, behouden zich het recht voor, met de juiste machtigingen, om voor u de toegang tot de server te ontzeggen, permanent of tijdelijk, met geen kans op restitutie - dit zal echter nooit ongerechtvaardigd zijn, dit zal alleen gebeuren in het geval van extreme regelovertreding. Als je je aan de regels houdt, zul je nooit verbannen worden, simpel en duidelijk.

10: Beleid
Alle algemene voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd van kracht zodra het contract is geaccepteerd en blijven actief, zelfs nadat u bent gestopt, bent verbannen, verwijderd of als u de server op welke manier dan ook verlaat. Restitutiebeleid: Alle aankopen zijn definitief, u kan geen geld terug krijgen of crediteren met alle middelen die nodig zijn om uw geld terug te ontvangen dat is betaald. En daarbij behouden we ons het recht voor om verder spelen op de server/forums niet toe te staan en niet toe te staan dat er meer geld wordt toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om juridische of incassomaatregelen te nemen die nodig zijn om schade te verhalen in het geval van een gedwongen terugvordering, Tevens zijn alle aankopen na herroepingsrecht (1 maand) verminderd met een bedrag van 60% +  TAX dit is te zien van het betaalde bedrag - Alle aankopen die gedaan worden, en definitief geleverd zijn, zullen ook een bedragsvermindering hebben van 30% Dit ivm belastingen & toeslagen, je zult dus nooit het volledige bedrag terug ontvangen.